Κόστος

Υπολογιστής τιμής για την υπηρεσία ανέπαφου on-line check-in, checkin.express

Setup
Ετήσια υποστήριξη

 
Total    0 
  • Οι τιμές αφορούν ετήσια συνδρομή για την υπηρεσία checkin.express
  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ή επιτόπου μαθήματα.
  • Περιλαμβάνουν τηλεφωνική υποστήριξη (απεριόριστα για ιδιοκτήτες ή διευθυντές – μέχρι 5 φορές το μήνα για το προσωπικό) και email υποστήριξη (απεριόριστα) καθώς και την πλήρη λειτουργία της cloud εφαρμογής
  • Διαβάστε εδώ την πολιτική εκπτώσεων της HotelSuccess IKE για την υπηρεσία checkin.express

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη παρουσίαση και προσφορά καθώς κάθε τόσο γίνονται προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις.


Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.